Упутства за припрему радова

Позивају се заинтересовани за учешће на Конференцији да пријаве радове.

  • Сви радови пролазе поступак  “слијепе“ рецензије од стране најмање два рецензента. Након рецензије аутори ће бити обавијештени о прихватању, одбијању или препоруци рецензената да се рад коригује.
  • Један учесник може пријавити највише два рада од којих је на једном први аутор. 

Службени језици Конференције су језици који су у службеној употреби у Републици Српској и енглески језик. Сви научни радови морају бити написани на енглеском језику.