КОНТАКТ

Универзитет у Бањој Луци
Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет

Адреса

Булевар Војводе Петра Бојовића 1а
78000 Бања Лука
Босна и Херцеговина

Email

stepgrad@aggf.unibl.org

Телефон

+387 51 46 25 43