Теме конференције

 • Историја и теорија архитектуре
 • Експеримент као метод у савременој архитектури
 • Савремена архитектонска пракса
 • Нове методе и технологије у градитељству
 • Заштита културно-историјског насљеђа као процес или модел
 • Одржива архитектура у дијалогу са локалном климом и културом
 • Архитектура и урбани идентитет
 • Урбанистичко планирање и урбани дизајн
 • Пејзажна архитектура и планирање предјела
 • Регионално и просторно планирање
 • Климатске промјене и заштита животне средине
 • Енергетска ефикасност у зградарству
 • Теоријска и експериментална истраживања у градитељству
 • Савремени грађевински материјали
 • Планирање, пројектовање и грађење објеката
 • Планирање, пројектовање и грађење саобраћајница
 • Асеизмичко планирање, пројектовање и грађење
 • Хидротехника – коришћење вода, заштита од вода, заштита вода
 • Геологија, хидрогеологија и геотехника у грађевинарству
 • Организација, менаџмент и технологија градње
 • Мониторинг у току грађења и експлоатације грађевинских објеката
 • Процјена стања, одржавање и санација грађевинских објеката
 • Техничке регулативе, стандарди и квалитет у градитељству
 • Геодетски референтни системи
 • Геодетски премјер
 • Катастар и управљање непокретностима
 • Геоинформатика и геоинформациони системи
 • Фотограметрија и даљинско истраживање
 • Картографија
 • Савремене информационе технологије у градитељству
 • Образовање у савременом градитељству

Поред наведених тема могу се пријавити и радови који обрађују друге теме из области Архитектуре, Грађевинарства и Геодезије и сродних научних дисциплина.