ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Достављање радова31.01.2024.
Рецензија радова и обавјештење и прихватању рада29.02.2024.
Поступање по рецензији и коначно прихватање радова15.04.2024.
Програм конференције30.04.2024.
Рок за регистрацију31.05.2024.
Одржавање конференције13-14.06.2024.