ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Достављање радова28.02.2022. 15.03.2022.
Рецензија радова и обавјештење и прихватању рада31.03.2022.
Поступање по рецензији и коначно прихватање радова15.04.2022. 15.05.2022.
Програм конференције30.04.2022. 30.05.2022.
Рок за регистрацију30.05.2022. 10.06.2022.
Одржавање конференције16-17.06.2022.