Постаните спонзор

Међународна научно-стручна конференција „Савремена теорија и пракса у градитељству XVI“ одржава се по 5. пут и окупља велики број учесника и стручњака из области архитекуре и урбанизма, грађевинарства, геодезије и сродних научних области, запослене у научним и образовним институцијама из земље и иностранства, државној управи, јавним и приватним предузећима.

У циљу подршке организацији Конференције и промоције градитељства на просторима Репиблике Српске и окружења позивају се све заинтересоване фирме да финасијски подрже одржавање Конференције и презентују своје научно-истраживачке, развојне и стручне пројекте, производе и опрему у различитим категоријама.


Златни спонзор

Сребрни спонзори

Спонзори