СТЕПГРАД конференцију организује:


Коорганизатори:


Организациони одбор:

Маја Милић-Алексић, Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет, Универзитет у Бањој Луци, предсједник
Верица Крстић, Архитектонски факултет, Универзитет у Београду
Јакоб Шуштершич, ИРМА институт Љубљана
Славица Стаматовић Вучковић, Архитектонски факултет, Универзитет Црне Горе
Марина Ракочевић, Грађевински факултет, Универзитет Црне Горе
Мирослав Марјановић, Грађевински факултет, Универзитет у Београду
Златко Србиноски, Грађевински факултет, Универзитет Св Кирила и Методија у Скопљу
Данко Марковиновић, Свеучилиште Сјевер у Вараждину
Бранислава Стоиљковић, Грађевински факултет, Универзитет у Нишу
Анка Старчев-Ћурчин, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду
Весна Булатовић, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду