О КОНФЕРЕНЦИЈИ

Међународна научна конференција ”Савремена теорија и пракса у градитељству XVI” одржава се по пети пут у организацији Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци. Квалитет научног скупа одржаног 2022. године званично је препознат од стране  Министарства науке и технологије које је скуп класификовало као Међународни научни скуп од посебног значаја.

Циљ научног скупа је да кроз тематски и садржајни концепт повеже науку, струку и образовање на пољу градитељства са нагласком на процес интегралности и интердисциплинарности. Програмом Скупа су обухваћене актуелне теме из области грађевинарства, геодезије, архитектуре, урбанизма и сродних научних дисциплина, са посебним освртом на образовање у савременом градитељству. Очекује се да ће научници и стручњаци различитих профила који се баве градитељством кроз савремене и разноврсне теме размијенити своја искуства и указати на нове трендове и достигнућа у градитељству.